Контакти

Агро бизнис инкубатор

Адреса: Светог Димитрија бр 22, 22000 Сремска Митровица, Србија

Телефони: 063 520 644 Станко
               064 802 5726 Радосав

Мејл: agrobiznisinkubator@gmail.com