ПРВИ У СРБИЈИ

Уговор о оснивању Агробизнис инкубатора Сремска Митровица потписан је у утоак, 22.марта 2022. у Покрајинској влади. Оснивачи инкубатора су Развојна агенција Војводине, Агенција за рурални развој Града Сремске Митровице, Пољопривредна стручна служба „Сремска Митровица“ и Пољопривредни факултет у Новом Саду.

Ово је први агробизнис инкубатор намењен малим и средњим пољопривредним газдинствима која се баве производњом и прерађивачком делатношћу, а иницијативу за покретање покренуо је Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, са потпредседником Покрајинске владе Бранком Ћурчићем на челу.

Потпредседник Ћурчић је нагласио да је Савет препознао потребу за покретањем агробизнис инкубатора, чији је циљ развој малих и средњих пољопривредних произвођача, подстицање прераде пољопривредних производа и ефикаснији наступ на тржишту.

Он је истакао да је управо Сремска Митровица по више критеријума препозната као повољна локација за покретање агробизнис инкубатора.

„У окружењу се налази Национални парк ′Фрушка гора′, при чему на њеним падинама, ван оквира националног парка, постоје знатни капацитети за воћарску производњу, виноградарство и агротуризам. Непосредна околина Сремске Митровице карактерише се значајним пољопривредним ресурсима и развијеном примарном и секундарном пољопривредном производњом, која представља одличну базу за развој терцијарних делатности у агробизнису“, казао је Ћурчић.

Потпредседник је нагласио да Агробизнис инкубатор треба да промовише предузетништво, удруживање и развој у сектору пољопривреде, примарне прераде пољопривредних производа и агротуризма.

Директорка Агенције за рурални развој Сремске Митровице Душица Павловић захвалила је Покрајинској влади на иницијативи, напорима и финансијској подршци при оснивању Агробизнис инкубатора.

„Драго нам је што је баш Сремска Митровица покренула први агробизнис инкубатор пољопривредног типа. Митровица је богат пољопривредни крај и од изузетног нам је значаја да преко једне овакве институције нашим пољопривредницима, који се баве прерађивачком делатношћу, омогућимо да на једном месту пронађу одговоре на сва питања. Бићемо ту да им помогнемо од самог почетка – од тренутка регистрације, преко маркетинга и брендирања производа, до наступа на тржишту, са заједничким циљем да остваре што боље резултате“, рекла је Душица Павловић и нагласила да је за формирање једне овакве институције значајна подршка сва три нивоа власти.

Један од важних корака пре оснивања Агробизнис инубатора у Сремској Митровици била је израда студије оправданости за његово покретање, а тај посао поверен је Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Декан Пољопривредног факултета проф. др Недељко Тица истакао је да је оснивање Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици један од првих корака ка новом концепту подршке пољопривредним произвођачима.

„Студија коју смо сачинили показује потпуну оправданост овог пројекта, оправданост велике подршке коју Покрајинска влада и Град Сремска Митровица дају развоју пољопривреде, пре свега малих и средњих пољопривредних произвођача“, казао је проф. др Тица.

Он је позвао пољопривредне произвођаче да ову могућност искористе тако што ће, уз подршку Агробизнис инкубатора, чинити даље подухвате у правцу повећања степена прераде производа и даљег усавршавања у укупној пољопривредној производњи.

„За нас је овај пројекат важан, између осталог, и због чињенице што је реч о првом агробизнис инкубатору на територији Војводине. Надамо се да ће то бити модел који ће се убудуће примењивати у Војводини и Србији“, навео је декан.

Потписивању уговора присуствовали су покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић, представници Савета за коордницацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине и Службе за реализацију програма развоја АП Војводине.

Ко може да се прикључи раду?

Свако ко је заинтересован  да допринесе. Трагамо за истакнутим појединцима са локала, истраживачима, произвођачима, прерађивачима, малим и великим фирмама, релевантним републичким и покрајинским телима, невладиним организацијама, образовним установама – свима онима који представљају чиниоце локалног руралног развоја.

Шта може да се очекује од инкубатора?

Пре свега подршку и информације широког дијапазона. О модерним начинима производње, о позивима и конкурсима за доделу средстава или донација, олакшицама, позивима на сарадњу са другим чиноцима, образовним програмима, интерегионалној сарадњи и прекограничним пројектима и другим акцијама које ће допринети корист пољопривредницима  у локалној средини.

Куда иде инкубатор?

Идеја је да инкубатор провери и потврди свој квалитет на територији Града Сремска Митровица а затим да понуди свој модел рада на постане прво окружном, а потом и регионалном нивоу обезбеђујући комуникацију и сарадњу хоризонтрално  али и вертикано, омугућавајући повољно окружење за што већи заинтересованих за савремени рурални развој.