ШТА ЈЕ АГРОБИЗНИС ИНКУБАТОР

Агробизнис инкубатор је конципиран као место сусрета свих којима је одрживи развој пољопривредних газдинстава, унапредјење производње, пласман и продаја производа, у циљу  свеопштег унапређења  без обзира да ли су у питању појединци или организације, приватни или јавни сектор.

Инкубатор је настао на иницијативу појединаца, али и приватног и јавног сектора, односно уз сарадњу и велику подршку града Сремске Митровице. Каснијим трудом и радом запослених Градске управе Сремска Митровица, представља јединствену акцију на територији Републике Србије са јасном мисијом – да помогне стварању синергије свих релеватних чинилаца на територији Града Сремске Митровице са циљем побољшања услова за производњу и пласман производа.

ЗАДАЦИ АГРОБИЗНИС ИНКУБАТОРА

  • Агробизнис инкубатор треба да промовише предузетништво, удруживање и развој у сектору пољопривреде, примарне прераде пољопривредних производа и агротуризма.
  • Израда студије оправданости за његово покретање, а тај посао поверен је Пољопривредном факултету у Новом Саду.
  • Оправданост велике подршке коју Покрајинска влада и Град Сремска Митровица дају развоју пољопривреде, пре свега малих и средњих пољопривредних произвођача“

 

развој малих и средњих пољопривредних произвођача

намењен малим и средњим пољопривредним газдинствима која се баве производњом и прерађивачком делатношћу

 

подстицање прераде пољопривредних производа

циљ је развој малих и средњих пољопривредних произвођача, подстицање прераде пољопривредних производа и ефикаснији наступ на тржишту

 

едукација и реализација

Члановима Инкубатора на располагању ће им бити пословно-саветодавне и административне услуге, обуке, тренинзи, као и услуге маркетинга и брендирања производа.

 

ефикаснији наступ на тржишту

Чланови Инкубатора имају могућност коришћења пословног простора и администрације без надокнаде или по повољнијим условима од тржишних као и услуге маркетинга и брендирања производа.